Ako založiť stavbu?

ibv - zalozenie stavby stavivo ibv - Ako založiť stavbu?
ibv - akciovy letak 2 2021 236x300 - Ako založiť stavbu?

Snáď najdôležitejšou časťou akejkoľvek stavby je dobrý základ. Pri zakladaní majte vždy pri sebe projektovú dokumentáciu stavby (pôdorys príslušného podlažia). Ako teda postupovať?

Spravte si prieskum podložia

Získajte čo najviac informácií o podloží na ktorom bude vaša stavba stáť. Pri nesprávnom odhadnutí podložia môžete mať problémy so statikou stavby. Zožeňte si inžinierskogeologickú mapu, ktorá vám pomôže pri identifikácii geologického podložia. Vo väčšine prípadov ju nájdete na príslušnom stavebnom úrade. K dispozícii je aj aplikácia: http://apl.geology.sk/gm50js/.

Ak si na to predsa len netrúfate, radšej si zavolajte odborníka: https://www.ibv.sk/sluzby/stavba/

Pozor na vodu

Pri prieskume v danej oblasti nezabudnite na preverenie spodnej vody, alebo iného vodného toku. Pri kúpe pozemku sa preto radšej spýtajte susedov, či mali v minulosti nejaké problémy so spodnou vodou a či náhodou pozemok nestojí v záplavovej oblasti. Ak áno, je potrebné náležité odvodnenie.

Základová konštrukcia

Pri zakladaní rodinného domu používame dva typy základových konštrukcií. Základové pásy a základové dosky. Ak vám to podložie dovolí, lacnejším variantom je základový pás. Pásy sa neizolujú proti zemnej vlhkosti, preto ich materiálová báza musí odolávať vlhkosti. Ak máte v projekte vzhľadom na podložie navrhnutú základovú dosku, nezabudnite vybrať vhodné a kvalitné materiály.

Založenie prvého radu tehál

Založenie prvého radu tehál je dôležitou časťou stavby. Pred samotnou realizáciou je potrebné myslieť na dôležité veci. Je potrebné mať správne vyrovnaný a pripravený základ. Pomocou nivelačného prístroja napr.  krížový stavebný laser a laty sa výškovo zmeria základová doska, určí sa najvyšší bod a od neho sa určí výška zakladacej malty. Výška zakladacej malty by mala byť o 10 mm väčšia ako výška najvyššieho bodu. Podľa tejto výšky sa nastaví vodiaca lišta vyrovnávacej súpravy. Potom sa nastaví aj druhá časť súpravy na šírku muriva.

Súpravu je potrebné umiestniť do bodu začiatku nanášania malty, ideálne do niektorého z rohov. Následne sa pripraví druhá časť vyrovnávacej súpravy, ktorú umiestnime do vzdialenosti podľa dĺžky vodiacej lišty a nastaví sa podľa vodováhy a nivelačného prístroja tak, aby bola v rovine. Potom sa začne s nanášaním malty. Pokračuje sa postupne posúvaním vzdialenejšieho prvku vyrovnávacej súpravy v smere nanášania a opakuje sa postup, aby bola vždy správne nastavená rovina.

Po vyrovnaní sa začne s ukladaním prvého radu tehál. Tehly sa musia očistiť od prachu a nečistoty. Tehly sa zakladajú buď do čerstvej zvädnutej (malta udržiavaná vo vlhkom stave) zakladacej malty, alebo do vyzretej (1 deň) malty nanesením tenkovrstvovej malty pomocou zubového hladidla. Začína sa založením rohov a napnutím murárskej šnúry z vonkajšej strany tehál. Pozdĺž šnúry sa potom ukladajú tehly a to vždy od krajov ku stredu. Počas ukladania tehál je potrebné kontrolovať polohu a napnutie murárskej šnúry.

Nezabudnite si k stavbe privolať aj odborníka, ktorý na celú stavbu dohliadne. Vyhnete sa tak, do budúcnosti, problémom so statikou vášho domu. Držíme palce.

Predchádzajúci článok
Vaše jarné výzvy
Nasledujúci článok
Sezóna 2021 zahájená
keyboard_arrow_up