Betónové stropné systémy s betónovými vložkami

Betónový stropný systém Premaco sa skladá s nosníkov, stropných vložiek hrúbky 200 mm a 250 mm a debniacich stropných platní. Stropný systém je vhodný na zhotovenie stropných konštrukcií na rodinné domy, bytové domy, výrobné a skladové budovy. Kompletná stropná konštrukcia je vytvorená až po nadbetónovaní a vystužení oceľovou sieťovinou.

Dodávatelia

ibv - e img 425 3 200 200 0 ffffff 100x100 - Stropné systémy
ibv - beton - Stropné systémy

Betónové stropné systémy so strateným debnením

Výhodou stropného systému je jeho nízka hmotnosť a rýchla a nenáročná montáž. Stropné vložky sú z lisovaného dreva a k montáži a doprave na miesto zabudovania nie je potrebný žiadny mechanizmus. Ukladajú sa na predpäté betónové nosníky. Stropný systém je vhodný najmä na stropné konštrukcie pri rekonštrukciách a dodatočnom vytvorení stropu. Po nadbetónovaní je vytvorený ľahký, pevný a cenove prístupný strop.

Dodávatelia

ibv - e img 426 3 200 200 0 ffffff 100x100 - Stropné systémy
ibv - strop2 270x374 - Stropné systémy
ibv - strop1 270x190 - Stropné systémy
ibv - strop3 270x190 - Stropné systémy

Keramický stropný systém

Keramický stropný systém je vytvorený z predpätých nosníkov a stropných vložiek  ukladaných v osovej vzdialenosti 600 a 450 mm o hrúbke 170 mm. Pre zhotovenie konzol, balkónov a lóggii sa používajú znížené stropné vložky hrúbky 100 mm. Na zmontovanú keramickú konštrukciu za zrealizuje nadbetonávka vystužená KARI sieťou. Výhodou keramických stropov je rýchla montáž, nízka hmotnosť, ľahká manipulácia, malá skladová náročnosť a súvislý keramický podhľad stropu.

Dodávatelia

ibv - e img 429 3 200 200 0 ffffff 100x100 - Stropné systémy
ibv - e img 427 3 200 200 0 ffffff 100x100 - Stropné systémy
ibv - e img 428 3 200 200 0 ffffff 100x100 - Stropné systémy
ibv - keramicky strop - Stropné systémy

Pórobetónové stropné systémy

Pórobetónový strop je zhotovený zo železobetónových nosníkov a pórobetónových stropných vložiek. Výhodou je rýchla montáž a výborné tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti. Ďalšou výhodou je vysoká variabilita tvaru stropu. Novovytvorený stropný systém patrí medzi inovatívne riešenia a  najväčsou výhodou je jeho konštrukcia bez nadbetónovania. Je vhodný hlavne pre rodinné domy a dosahuje sa pri tomto strope úspora betónu a výstuže KARI sieťou.

Dodávatelia

ibv - ytong 150x64 - Stropné systémy
ibv - strop porobeton 270x400 - Stropné systémy
ibv - strop porobeton2 270x190 - Stropné systémy
ibv - strop porobeton3 270x190 - Stropné systémy

Potrebujete viac informácií?

Neváhajte, zavolajte alebo nám napíšte, čo hľadáte. Vaše otázky ohľadom produktu či jeho dostupnosti zodpovieme prostredníctvom mailu.

Poskytované služby

keyboard_arrow_up