ibv - path 760 - Stavba

Stavba

Poskytovanie kompletných služieb zákazníkom vrátane poradenskej činnosti, výpočtov a kalkulácií a prenájmov je krédom a cieľom našej spoločnosti. Do tejto oblasti patrí aj zabezpečenie dopravy na miesto zabudovania.

keyboard_arrow_up