Plán obnovy 2023

Akcie a novinky

Plán Obnovy 2023 je príležitosťou transformovať stavebný priemysel a prispieť k ochrane nášho životného prostredia. My sme tu, aby sme vám pomohli túto víziu  naplniť. Naša spoločnosť je odhodlaná poskytovať vám nielen materiály, ale aj riešenia, ktoré vám umožnia dosiahnuť vaše ciele.

ibv - plan obnovy - Plán obnovy 2023

Okrem užitočných dokumentov, ktoré nájdete v prílohe, vám radi poskytneme aj webové stránky, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v princípoch, pravidlách a podmienkach Plánu Obnovy 2023.Ako spoľahlivý partner vás však aj naďalej budeme v prípade akýchkoľvek zmien, aktualít či noviniek kontaktovať.

PLANOBNOVY.SK
Kompletný plán obnovy, Realizácia, Otázky a odpovede, Aktuality Čo je plán obnovy a jeho hlavné priority, dôležité dokumenty Plánu obnovy, Výzvy žiadostí, Semafor žiadostí
Prejsť na stránku

ISOVER.SK
Všetko o pláne obnovy rodinných domov na Slovensku Užitočné podklady zamerané na dotačnú schému Obnov dom a jednoduchý nástroj pre
simulácie úsporných opatrení KORD.
Prejsť na stránku

VSETKOOZATEPLENI.SK
Všetko o zateplení a štátnych príspevkoch Sprievodca zateplením, Všetko o novom finančnom príspevku z Plánu obnovy, najaktuálnejšie informácie.
Prejsť na stránku

Ako získať až 19 000 eur na obnovu domu?
Zo 4. výzvy programu Obnov dom môže získať peniaze až 10-tisíc majiteľov domov. Žiadosti sa podávajú od 9. októbra 2023. V tomto článku sme zhrnuli všetko, čo potrebujete vedieť.

Najnovšie bude možné podať žiadosť o peniaze na obnovu domu v pondelok 9. októbra 2023. Dotáciu vo výške 15 000 eur budú môcť získať majitelia rodinných domov, ktorí rekonštrukciou dokážu ušetriť aspoň 30 percent primárnej energie. Kto sa rozhodne realizovať viac opatrení a energetická úspora presiahne 60 percent, môže získať až 19 000 eur.

V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o tom, na čo všetko môžete získať peniaze a ako postupovať, aby ste o dotáciu mohli požiadať.

Viacero noviniek pri najnovšej výzve
Oproti predchádzajúcej, aprílovej výzve, urobil organizátor niekoľko zmien:

 • Podpísaná žiadosť aj povinné doklady do 90 dní: Ak ste v apríli tohto roka úspešne požiadali o dotáciu, potrebovali ste do 15 dní poslať organizátorovi podpísanú žiadosť o dotáciu spolu s dokladom o veku domu a do 3 mesiacov ste mali povinnosť zaslať aj energetický certifikát východiskového stavu. V novej výzve sa budú podklady posielať naraz do 90 dní. Pôjde o podpísanú žiadosť a energetický certifikát.
 • Vek domu si organizátor overí sám: Potvrdenie o veku stavby už nemusíte zháňať a posielať. Agentúra si tento údaj zistí z podaného energetického certifikátu alebo z projektového energetického hodnotenia.
 • Dotácia sa zvyšuje na 80 %: Kto ukončí rekonštrukciu a predloží žiadosť o vyplatenie dotácie do 31. októbra 2024, získa zvýšenú dotáciu vo výške 80 % celkových výdavkov. To znamená, že z celej rekonštrukcie zaplatí z vlastného len 20 percent. Žiadosti podané po tomto dátume získajú klasickú dotáciu na úrovni 75 % výdavkov.
 • Pribudla možnosť dotácie na biomasový kotol, vyvložkovanie komína, batériové úložisko k fotovoltike a nabíjaciu stanicu pre elektromobily: Kotol na biomasu bude podporený dotáciou, ak nahrádza starý kotol na uhlie/vykurovací olej alebo plynový kotol a dom sa nenachádza v obci so zhoršenou kvalitou ovzdušia (zoznam obcí nájdete tu). Organizátor uzná náklad na vyvložkovanie komína vo výške 1 000 eur, z ktorého sa bude počítať podpora. Kto požiada o dotáciu na inštaláciu fotovoltiky, môže súbežne získať aj podporu na inštaláciu batériového úložiska (maximálna suma, z ktorej sa počíta podpora, je 2 875 eur). Podpora na inštaláciu takzvaného wallboxu – nabíjacej stanice na elektromobil – sa vypočíta z maximálnej sumy 363 eur.
 • Vyššia cena uznaných nákladov na obnovu plochých striech: Pri zateplení plochej strechy vrátane hydroizolácie bude organizátor počítať podporu z maximálnej sumy 127 eur na meter štvorcový. Je to výrazne viac ako pri zateplení šikmej strechy vrátane výmeny pôvodnej azbestovej krytiny v sume 71,30 eur.
 • Ruší sa registrácia ISPO: Doteraz sa musel každý žiadateľ pred podpisom zmluvy registrovať na verejnom portáli Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti (ISPO). Táto povinnosť pri dotácii zo 4. výzvy odpadla.
 • Príspevok získate aj na projekt požiarnej ochrany: Na Slovensku v posledných rokoch stále viac ľudí siaha pri zateplení po horľavých materiáloch, ako je striekaná PUR pena. Alebo sa na strechy inštaluje fotovoltika, ktorá zvyšuje tepelné namáhanie strechy. O to viac je dôležitý projekt požiarnej ochrany, ktorý vám poradí, akým materiálom sa vyhnúť, resp. ako správne zaizolovať kritické miesta.

Takto získate dotáciu (Návod, ako na to)
Na nasledujúcich riadkov sa dozviete, ako sa najlepšie pripraviť na žiadosť o peniaze na obnovu domu.

 1. Overte si svoju úsporu a naplánujte rekonštrukciu: Mnoho ľudí si myslí, že úspora na spotrebe energií vo výške viac ako 30 % sa zisťuje na základe vyúčtovania spotreby elektriny či zemného plynu. Tak to, samozrejme, nie je, pretože pokles či nárast spotreby ovplyvňuje mnoho faktorov nezávislých od toho, aký energeticky (ne)úsporný je samotný dom. Ak je zima výrazne studenšia ako pred rokom a vy zvýšite teplotu v interiéri domu, spotreba stúpne, v opačnom prípade zase klesne. Objektívne sa dá zníženie primárnej potreby energie (ako sa oficiálne volá tento parameter) iba vypočítať. Práve preto sa pred rekonštrukciou robí energetický certifikát.

Ešte predtým, ako si certifikát objednáte, je treba naplánovať obnovu a overiť si plánovanú úsporu. Na to slúži simulačný program KORD. Aby ste dotáciu získali, potrebujete ušetriť aspoň 30 % primárnej energie. V programe si viete otestovať, akú úsporu vám prinesie zateplenie fasády, strechy, podlahy či stropu pivnice a k tomu výmena okien a dverí či energetického zdroja (kotla). Vďaka programu KORD si overíte, či vám zámer vystačí na získanie peňazí na obnovu a ak nie, aké kroky ešte pridať, aby ste dotáciu získali.

„Najvyššiu úsporu pri najmenšej investícii získate pri zateplení fasády, keďže cez obvodové steny sa z domu stráca najviac tepla. Len samotné zateplenie fasády polystyrénom alebo minerálnou vlnou by malo znížiť spotrebu energií v dome o vyše 30 %,“ radí Alexander Prizemin, marketingový manažér pre značky Isover, RigipsWeber.

Pri úspore od 30 do 60 % viete získať dotáciu 15 000 eur, pri úspore nad 60 % je to až 19 000 eur.

Tu nájdete návod, ako sa program KORD používa.

 1. Aspoň štvrtina výdavkov musí smerovať do zateplenia: Jednou z podmienok pre získanie peňazí na obnovu je investovať aspoň 25 % celkových výdavkov do zateplenia. Inak povedané, z celkového rozpočtu, na ktorý budete chcieť získať dotáciu, musí aspoň štvrtina smerovať do zateplenia. Samozrejme, ide o súčet všetkých zatepľovacích prác, čiže zateplenia fasády, strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia, podlahy na prízemí či stropu nevykurovanej pivnice (suterénu).

 Všetky výdavky na zateplenie si môžete prehľadne vypočítať v kalkulačke. Kalkulačka orientačne počíta náklady na obnovu z maximálnej výšky oprávnených výdavkov, ktoré uznáva organizátor programu Obnov dom pri výpočte 75 % dotácie. Kalkulačka vám približne ukáže, s akým rozpočtom treba počítať pri obnove a zároveň počíta výšku dotácie. Ak zateplenie a ďalšie práce robíte svojpomocne, budú vaše náklady nižšie (keďže platíte len za materiál).

 1. Objednajte si čím skôr certifikát: Keď ste si s pomocou programu KORD naplánovali obnovu a je isté, že dosiahnete dostatočnú úsporu, potrebujete si objednať energetický certifikát.

Zoznam certifikátorov nájdete na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov, na ktorom treba hľadať odborníka v rámci profesie Energetická hospodárnosť budov - špecializácia 1 (Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov). Prípadne viete odborníka nájsť aj na webe www.projektanti.sk.  V oboch prípadoch sa dá vyhľadávať podľa okresu, kde sa váš dom nachádza.

Ak spĺňate všetky základné podmienky pre získanie dotácie, treba si objednať certifikát čím skôr. Odborníkov pre vystavenie energetického certifikátu východiskového stavu je na celom Slovensku len 232 a už teraz majú množstvo práce, keďže len v aprílovej výzve požiadalo o dotáciu vyše 8-tisíc ľudí, ktorí potrebujú predložiť energetický certifikát do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Avšak lehoty vypracovania certifikátu už teraz presahujú 3 mesiace.

Keď by ste od certifikátora nedostali termín do konca tohto roka, je istejšie objednať si ako náhradu projektové energetické hodnotenie. Ide o mierne drahší dokument, na ktorý však viete získať dotáciu.

 1. Nezabudnite nafotiť dom pred obnovou: Jednou zo základných podmienok je predložiť pri žiadosti o vyplatenie dotácie fotografie domu pred a z po obnove. Ak ste ešte nezačali s obnovou, nafoťte všetky časti domu, ktoré budete prerábať. Ak už obnovujete a dom ste nefotili, prehľadajte rodinné albumy, aby ste vedeli vydokladovať pôvodný stav domu. Bez fotodokumentácie neviete získať dotáciu. Tu nájdete návod na nafotenie domu.
 2. Pripravte si list vlastníctva: Pri vypĺňaní žiadosti na internete budete potrebovať základné informácie o rodinnom dome (číslo parcely, katastrálne územie, atď). Dopredu si stiahnite list vlastníctva z internetu a majte ho vytlačený pri vypĺňaní žiadosti. Týmto celé vyplnenie žiadosti urýchlite.

Schvaľovanie žiadostí sa urýchlilo
Spodná časť formulára

štatiusCelkovo je na rekonštrukciu rodinných domov z programu Obnov dom vyhradených 500 miliónov eur, čo by malo dohromady postačovať na rekonštrukciu 25-tisíc rodinných domov.

V prvých troch výzvach o peniaze na obnovu požiadalo vyše 12-tisíc záujemcov, z toho k dnešnému dňu 1 467 uzatvorilo zmluvu s organizátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia. Z prvých dvoch výziev sú vyhodnotené už všetky žiadosti a z tretej výzvy je to aktuálne 80 percent (zvyšok sa agentúra zaviazala vyhodnotiť do konca septembra).  V prvých dvoch výzvach neuspelo približne 800 žiadostí, v tretej výzve to je zatiaľ 81. Keďže podmienky sa v tomto roku výrazne zjednodušili, splniť základné podmienky na schválenie žiadosti o dotáciu  je jednoduché.

Rekonštrukciu domu už ukončilo 110 žiadateľov, ktorí už požiadali o vyplatenie finančného príspevku. Ide sčasti o majiteľov domov, ktorí rekonštruovali po 1. februári 2020 a žiadosť už podávali po skončení rekonštrukcie. Aj takýto postup je totiž možný. V tomto prípade postupujete pri žiadosti rovnako ako všetci ostatní žiadatelia, avšak do 3 mesiacov od podania žiadosti môžete naraz poslať všetky doklady (projektové energetické hodnotenie aj energetický certifikát po obnove, fotodokumentáciu).

Zdroj : vsetkoozatepleni.sk

Predchádzajúci článok
Akcia spoločnosti Henkel kúp 6x CT 76 +1 Persil zadarmo
Nasledujúci článok
Lacnejšie to už nebude -20% VŠETKY DVERE A ZÁRUBNE
keyboard_arrow_up