Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom marketingovej komunikácie prostredníctvom zasielania newsletrrov:

 1. Vpísaním svojej mailovej adresy do poľa Registrácie pre odber newslettra návštevník webstránky www.ibv.sk udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov spoločnostiam: STAVIVO IBV, s. r.o., Zvolenská cesta č. 1, Banská Bystrica IČO: 46168095, DIČ: 2023260492, IČ DPH: SK2023260492 (ďalej len spoločnosti STAVIVO IBV):
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • adresa bydliska
 1. v rámci rozposielania noviniek od spoločnosti STAVIVO IBV prostredníctvom mailu.
 2. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a adresu bydliska je nutné spracovať za účelom zaradenia návštevníka stránky do mailingového listu.
 3. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou STAVIVO IBV spracovávané po dobu trvania rozposielania newslettrov alebo do odhlásenia sa z mailingového listu.
 4. Tento výslovný súhlas je dobrovoľný, bez jeho udelenia však nemožno zaradiť návštevníka stránky www.ibv.sk do mailingového listu, ak už predtým neudelil súhlas iným spôsobom.
 5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťami IBV STAVIVO, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre tieto spoločnosti môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Zaisťovateľ technického a komunikačného servisu: okto.digital, s.r.o. Nobelova 6, 821 03 Bratislava, IČO: 50734547
 6. Návštevník webu má právo:
  • požadovať od spoločností informáciu, aké jeho osobné údaje spracováva
  • požadovať od spoločností vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u spoločností prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od spoločností vymazanie týchto osobných údajov, zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@oktodigital.com
  • vziať svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov akýmkoľvek spôsobom späť. Späť vzatím výslovného súhlasu dôjde k vymazaniu osobných údajov, ak ich ďalšie spracovanie nebude podložené iným dôvodom, ako je výslovný súhlas Návštevníka webu
  • v prípade pochybností o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na spoločnosti alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
keyboard_arrow_up