…všetko pre Vaše stavby pod
jednou strechou!
Stavivo IBV
Newsletter
Akcia

KONTAKT

--------------------------------------------------------------

Sídlo spoločnosti

Banská Bystrica
Zvolenská cesta č. 1
Banská Bystrica 

Tel: +421 48 410 34 32
Tel: +421 48 413 11 48 
Fax: +421 48 416 21 20 
E-mail: ibv@ibv.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok - Piatok: 7.00 - 17.00
Sobota: 7.00 - 13.00  Interiérové štúdio: 7.00 - 12.00

Pobočka Revúca
Železničná 246
Revúca 

Tel: +421 58 488 18 30 
Fax: +421 58 442 23 65 
E-mail: revuca@ibv.sk

Otváracie hodiny :
Pondelok - Piatok: 7.00 - 16.30 
Sobota: 7.00 - 12.00 

Bankové spojenie:
VÚB a.s.,             SK02 0200 0000 0028 8640 7959
TatraBanka a.s.   SK93 1100 0000 0026 2775 6863

NÁJDETE NÁS

NAPÍŠTE NÁM

overovací kód

--------------------------------------------------------------

Obchodní referenti:

Hrubá stavba            
Ing. Ľudovít Hatadám  0905 988 890     hatadam@ibv.sk

Strechy / Suchá výstavba 
Ján Chamko                0905 977 828      chamko@ibv.sk

Fasády           
Martina Hericová         0917 115 002     hericova@ibv.sk

Vonkajšia architektúra / Suché zmesi
Ing. Dušan Kečkeš      0905 977 830      keckes@ibv.sk

Interiérové štúdio
Monika Capeková      0905 977 832      capekova@ibv.sk

--------------------------------------------------------------

Obchodní zástupcovia:

Ing. Jaroslav Mičky   0948 364 654      micky@ibv.sk

--------------------------------------------------------------

Oddelenie príjmu a fakturácie:

Irena Šantová             048 410 34 32      santova@ibv.sk                                     

Martina Majerová       048 413 11 48      spoj@ibv.sk